E2

مهاجرت به آمریکا از روش E2

سالانه 35000 ویزای E2 در آمریکا تأیید میشوند و این روش یکی از معمول ترین روشهائیست که اجازۀ ورود و راه اندازی یاخرید یک بیزینس در ایالات متحده امریکا را به افراد خارجی می دهد.

این بیزینس باید صرفا باپول خود فرد خریداری شود و نمی توان هزینۀ خرید بیزینس یاگسترش آن را از کسی یا مؤسسه ای وام گرفت.

خوشبختانه ایران در لیست کشورهائیست که اجازه خرید بیزینس و ورود ازاین طریق و اخذ ویزای کار و درنهایت گرین کارت را دارد و به علت محرومیت کشورهای بزرگی مثل چین و هند از این موقعیت شانس قبولی برای دیگرافراد ازآسیا و خاورمیانه بالاتر خواهد بود و سرعت رسیدگی به پرونده ها نیز بیشتر خواهد بود.

حداقل ها و الزامات 

  • افراد سرمایه گذارباید برای راه اندازی و یا خرید یک بیزینس به امریکا بیایند، حداقل 10 شغل در بیزینس خود ایجاد کنند.

  سرمایه آورده شده برای بیزینس باید قابل توجه باشد که معنی میزان سرمایه قابل توجه برای ایالتهای مختلف متفاوت است.

اما این سرمایه معمولا از 350-150 هزار دلار امریکا فراتر نخواهد بود.

2- بیزینس باید بصورت فعالانه توسط صاحب بیزینس یا سرمایه گذار اداره شود و برای شخص سرمایه گذار سودآور باشد. این سرمایه گذاری نمی تواند زمین خالی یا سهام باشد و باید یک بیزینسی باشد که تولید محصول یا ارائه سرویس وخدمات میکند.

منظور از بیزینس ناموفق به تعریف اداره مهاجرت امریکا بیزینسی است که تولید سود ناخالص آن فقط در حدّی است که یک زندگی سطح پائین برای شما و خانواده تان فراهم میکند و شما مجبور هستید همواره برای سرپا نگه داشتن بیزینس به آن سرمایه و پول تزریق کنید.

3- شماباید صاحب پولی باشید که به عنوان سرمایه به بیزینس تزریق میشود و شما باید به دولت امریکا نشان دهید که در صورتی که بیزینس شکست بخورد این شخص شماست که قسمتی از پول را از دست خواهید داد. این پول نمیتواند قرض از دوستان، آشنایان یا بانکها و موسسات باشد.

4- شما باید قادر باشید منشأ پولی که سرمایه گذاری می کنید روی بیزینس خود مشخص کنید و باید ثابت کنید این پول سالم و از راه قانونی کسب شده است.

5- شما باید حتماً و در آن ایالتی که بیزینس خود را در ان خریداری و شروع میکنید حضور داشته باشید. اما یک خبر بسیار خوب برای متقاضیان این روش مهاجرتی این است که امکان این وجود دارد که شما صاحب 50% بیزینس باشید در نتیجه این امکان را دارید که با یک فرد امریکایی بیزینسی را به صورت شریکی اداره کنید.اما حتماً باید مدیریت کلی بیزینس یاقسمتی ازآن را در دست داشته باشید.

نکته مهمی که در E2  وجود دارد اینست که فرد لازم نیست صاحب 100% بیزینس باشد و می تواند تنها باخریدن 50% بیزینس ویزای کارخود را دریافت کند اما فرد باید کنترل یا مدیریت بخشی از بیزینس را در دست داشته باشد.

این قانون یک فرصت طلایی برای متقاضیان ویزای کار E2 است.در این شرایط افراد میتوانند با شریک کردن یک فرد امریکائی که به بازار کار و نحوۀ راندن یک بیزینس در آن کشورو پستی و بلندی های موجود در این مسیر آگاه است ریسک شکست احتمالی بیزینس نوپای خود را به صورت بسیار چشم گیرپایین بیاورند.

یک شریک امریکائی به دلیل دانش کافی از فرهنگ مردم امریکا وداشتن تجربۀ کاردر امریکا و ازهمه مهمتر صحبت کردن به زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری یک فرصت طلائی برای افراد سرمایه گذار خارجی هبوجود می آورند.

قابل ذکر است شرکتهایی وجود دارند که باشریک شدن در بیزینس شما به شما کمک می کنند سرمایه گذاری موفقی در امریکا داشته باشید و از تجربیات خودشان استفاده کرده و شما را در تحقق اهداف شغلی و مهاجرتی تان یاری می کنند.

نکته مهم : در طی 2سال ابتدائی شما باید بتوانید ثابت کنید که بیزینسی درحال پیشرفت دارید و کارهائی که دربیزینس پلن Business plan  عنوان کرده اید رابه درستی انجام  داده اید وگرنه بیزینس شما به عنوان یک شکست محسوب خواهد شد و دولت امریکا ویزای کار دوساله شما رابه گرین کارت تبدیل نخواهد کرد.

Rate this post